Covid-19 ökar behovet av allmänna varningssystem

I kristider är snabb och korrekt information till allmänheten av yttersta vikt. Den globala krisen som Covid-19 orsakat har ökat medvetenheten och behovet av lösningar som myndigheter kan använda för effektiv masskommunikation till sina medborgare.

Xolaris Civil Security är ett svenskt bolag som grundades 1999, med deras kommunikations- och varningssystem hjälper de myndigheter runt om i världen att hålla invånare trygga och säkra. I ljuset av den Covid-19 kris vi nu lever i publicerar företaget också en guide över hur man kan använda avancerad teknik för att säkra myndigheters kommunikation till allmänheten under kriser som denna.

Nu samlar Xolaris Civil Security sin erfarenhet och kunskap i en publik guide för att hjälpa myndigheter att kontrollera spridningen av Covid-19. Med deras produkt CIWS (Community Information and Warning System) som exempel visar de hur det är möjligt för myndigheter att kommunicera med allmänheten via SMS under olika skeden av kriser och katastrofer.

“Hot mot allmänheten visar sig i flera olika former och inskränker både arbete och fritid. I dessa tider av oro är risken för desinformation hög med flera olika kommunikationskanaler, sociala medier och ryktesspridning. Människor behöver få rätt information, på rätt språk, i rätt tid och plats. Det kan handla om särskilda områden som behöver utrymmas, eller riskgrupper som ska varnas och ledas rätt”, säger Karl-Johan Gramner, VD på Xolaris Civil Security.


“Kommunikationens värde har aldrig varit större. Med vår erfarenhet vill vi bidra med kunskap över hur den sortens kommunikation kan utföras. Korrekta uppgifter och tydlighet – i varje steg – är avgörande för att kontrollera spridningen och platta ut kurvan. I förlängningen gör det samhällets alla beståndsdelar säkrare och tryggare – individer, institutioner, bolag och marknader”, fortsätter Karl-Johan Gramner.

“Coronaviruset har slagit hårt mot samhällen världen över och företag som Xolaris står nu redo för att hjälpa till. Covid-19 kan vara en av vår tids största utmaningar, och enbart genom att arbeta tillsammans och nyttja vår samlade kunskap, innovation och solidaritet kan vi vinna kampen mot viruset och få vårt samhälle att blomstra igen. Därför är vi, tillsammans med hela vår bransch, måna om att göra allt vi kan för att hjälpa myndigheter att nå ut med viktig information till allmänheten precis där och då det behövs”, avslutar Karl-Johan Gramner.


Kontaktuppgifter vid frågor:
Karl-Johan Gramner, VD, Xolaris Civil Security
Tel: +46 70-524 65 83
E-post: karl-johan.gramner@xolaris.se

Share this:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Latest post
The board members of Xolaris Civil Security have appointed Mohsen Tavakol as the new Chief Executive Officer. Mohsen takes office 1st October 2021 and succeeds Amalendu Parasnis who returns to a former role in the company.
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using our website, you accept these cookies.